We are delighted to announce that we will be at the upcoming Eisteddfod in Ynysangharad Park between 3rd-10th August. Pop along to see us at Siop Y Grogg in the Pentref Celf (Visual Arts Village), further details on our locality and opening hours to come. We’re excited to see everyone visiting the Eisteddfod and celebrating this huge event of Welsh heritage and culture. See you there!

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn yr Eisteddfod a gynhelir ym Mharc Coffa Ynysangharad rhwng 3 a 10 Awst. Galwch draw i'n gweld yn Siop Y Grogg yn y Pentref Celf. Caiff mwy o fanylion am ein hardal a’n horiau agor eu cyhoeddi’n yn fuan. Edrychwn ymlaen at weld pawb yn ymweld â'r Eisteddfod sy’n ddathliad enfawr o’r Gymraeg a’i diwylliant. Fe welwn ni chi ’na!